svTotalleverantör inom livsmedelsbranschen

IT-Software

BIZERBA är världsledande leverantör av IT-system för produktionsstyrning, registrering, kontroll, spårning, expediering, rapportering och många andra uppgifter. 

Vi utvecklar och designar programvara som är målinriktad till särskilda branscher och kan samtidigt leverera hårdvara för trådlösa nätverk, datafångst och kommunikation. På så vis kan vi erbjuda våra kunder den optimala lösningen. Vi levererar på många olika språk.

 

BRAIN 2    

BIZERBA BRAIN MJUKVARAN för industriuppgifter är ett effektivt verktyg för bl.a. produktionsstyrning, orderpackning online, märkning, etikettdesign, spårning, expediering, lagerstyrning, statistik, online backup, formulering/dosering etc

Programvarusystemet kan integreras med ERP-/ekonomisystem, med 100 % onlineuppdatering och realtidsvisning. Vi har även färdiga komplingar till FLAVOUR och Win Chark.

 

DATA MAINTENANCE 

(Dataunderhåll)

                                       

Här defineras de olilka texter som skall printas på etiketterna – det kan vara varubeteckningar, ingredienslistor med information om allergener, näringsdeklarationer, förvaringsföreskrifter, ursprungsmärkning, tillagningsanvisningar, mm. Utöver detta defineras hållbarhet för produkterna, EAN streckkodinformation, kg-pris eller styck-pris och mycket annat.

Data Maintance innehåller även en streckkodgenerator, där t.ex. innehållet i en GS1 128 streckkod kan definieras. Det finns dessutom en integrerad etikettdesigner som gör det möjligt att se etiketten med verkliga data.

 

Styrning av produktions- och etiketteringslinjer 

BIZERBA _orderProcessing är ett programvarupaket för styrning av orderpackningsuppgifter på både automatiska produktions- och etiketteringslinjer och manuella packningsstationer. 

Mot bakgrund av registrerade produktions- eller kundordrar styr _orderProcessing packnings- och etiketteringslinjerna, d.v.s. att alla data som behövs för etikettering av produkterna samt uppgift om ytteremballage, pallar och liknande överförs automatiskt till linjen från produktions-/kundordrarna. 

_orderProcessing kan även se till att fraktdokumenten skrivs ut automatiskt under produktionens gång. När den beställda mängden har framställts avslutas körningen automatiskt. 

Systemet kan ställas in på att automatiskt fortsätta med etikettering av nästa kundorder direkt utan avbrott om linjen används för att framställa samma typ av vara under en längre period. 

När etiketteringen av en order är klar överförs data automatiskt till det överordnade databassystemet där ordern registreras med uppgift om den faktiska framställda mängden, vikt och antal fördelat per parti/batch. Det går även att registrera nyckeltalsuppgifter om datum, tid, linje-ID, operatör-ID och ev. kasserade produkter och avbrottsorsaker. 

Genom att använda Bizerbas _orderProcessing system kan man eliminera eller minimera operatörens manuella inmatningsarbete. På så sätt uppnår man hög driftsäkerhet, kort eller ingen omställningstid alls och ingen risk för felmärkning.

 

BRAIN2 Label Designer

För att skapa professionella etikettlayouter som ska användas i Bizerba märkningsutrustning.

Kund etiketter med anpassad layout: Det grafiska användargränssnittet för enkel konstruktion av etiketter är en WYSIWYG-program som innebär att när du redigerar etiketten på skärmen visas den exakt som den ser ut när den matas ut i din Bizerba printer. True Type-teckensnitt som är installerade på en dator kan användas i Bizerba printrar. Testutskrifterna kan göras på din laser eller bläckstråleskrivare i originalstorlek.

 

 BRAIN2 Safety_Service

Enhetens backup på rätt plats

Med BRAIN2 Safety_service behöver man inte längre göra säkerhetskopior. Baserat på den inställningen man gör, skapas säkerhetskopior cykliskt (dagligen, veckovis eller månadsvis) och sparas centralt i BRAIN2 databasen. För att återställa en enhet, behöver helt enkelt rätt backup väljas och laddas på enheten.

  • Man reducerar ”downtime” tiden
  • Ingen tekniker krävs för att återställa enheten
  • Inga kostnader för utryckning av teknikern
  • Fungerar för alla våra maskiner
  • En säkerhetskopia av enheten A kan laddas till en identisk produkt B
  • Audit Trail (vem utförde restaurering)

 

BRAIN2 Capture

 
    
 
BRAIN 2 CAPTURE – med denna programvara du registrera och utvärdera processdata på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.
BRAIN2 Capture använder många standardfunktioner för att registrera och utvärdera data från anslutna Bizerba utrustning såsom checkvågar , Prismärkningsutrustningar och inspektionssystem . Denna programvara samlar enskilda värden, totalt dataposter , information om upptäckta metallföremål samt metall detektor revisioner och sparar dem i en central SQL-databas. På grund av detaljerade rapporter samt tillhandahållande av data via webbtjänsten och CSV-fil, kan BRAIN2 Capture enkelt integreras i en befintlig process världen