svTotalleverantör inom livsmedelsbranschen

Integritetspolicy gällande personuppgifter

Behandling av personuppgifter

MYHRVOLD NORDIC AB:s målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

All behandling av personuppgifter sker utifrån GDPR-lagstiftningen som gäller fr.o.m. 2018-05-25.

Vi är beredda att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda uppgifterna.

 

När sker behandling av personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter när du:

-har en kund- eller leverantörsrelation med oss.

-registrerar dina kontaktuppgifter på våra hemsidor eller någon av våra nätbutiker.

-beställer eller ber om produkt- och/eller prisinformation på våra produkter via telefon eller e-post.

-kontaktar oss i övrigt via email eller telefon i egenskap av kund eller leverantör.

Registrerade uppgifter och hur de används

När företrädare för ett företag gör beställningar, ber om produkt- och prisinformation om våra produkter eller om att bli kontaktade av oss, registreras namn på företagets kontaktpersoner samt företagets postadress, organisationsnummer, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen.

När företrädare för företag i egenskap av leverantörer eller potentiella leverantörer till oss kontaktar oss registreras namn på företagets kontaktpersoner samt företagets postadress, bank- eller plusgironummer, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen.

De personuppgifter som lämnas registreras i vårt kundregister eller leverantörsregister och används för administration av beställda produkter, uppföljning av förfrågningar, kundvård, samt marknadsföring i form av utskick av bl.a. informationsbrev.

Personuppgifter används även i förekommande fall för order-, beställnings- och faktureringshantering.

I vissa fall kan personuppgifter ha hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt kan vara intresserad av våra produkter. Dessa källor kan innefatta köp av register, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer eller din arbetsgivares hemsida.

 

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i denna policy använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som kontaktperson om verksamheten. Vi använder även i förekommande fall personuppgifter i samband med orderhantering, leveranser och fakturering.

Hur vi delar information vi samlar in

Vi säljer inte, hyr ut, eller distribuerar dina personuppgifter till tredje part. Endast de personer hos oss som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan dock behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer, så som fraktföretag eller externa servicefirmor vid bokningar av leveranser eller uppdrag.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Dina personuppgifter sparas för ovan angivna skäl så länge affärsrelationen mellan oss kvarstår och för att vi skall kunna fullfölja våra åtaganden, dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten, fakturera, reglera fakturor, hantera klagomål eller reklamationer mm.  Uppgifterna ligger i förekommande fall även kvar så länge som svensk bokföringslag påbjuder.

Säkerhet

Vi har vidtagit alla rimliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förlust, förändring och förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet. Inga tekniksystem är helt skyddade mot intrång.

Dina val och rättigheter

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina uppgifter.

Du kan när som helst be oss ta bort dig från vårt register. I och med det upphör även personuppgiftslagringen utom i de fall bokföringslagen måste följas.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för behandling av personuppgifter.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på tel. 031 699 300 eller e-post Kontakt@myhrvold.se.