svTotalleverantör inom livsmedelsbranschen

KH 800 Vägsjälv med kamera

KH 800 med kamera för optisk prooduktigenkänning.

Vågar med
 stativ för Expeditförsäljning eller självbetjäning.
Kassaregister funktionalitet i kombination med en kassalåda
och även option på ett kortare stativ. Finns också
tillgänglig med 12,1 kunddisplay, dubbla skrivare och kamera för optisk
produktigenkänning.

Katergori:
Description

KH 800 med kamera för optisk prooduktigenkänning.

Vågar med
 stativ för Expeditförsäljning eller självbetjäning.
Kassaregister funktionalitet i kombination med en kassalåda
och även option på ett kortare stativ. Finns också
tillgänglig med 12,1 kunddisplay, dubbla skrivare och kamera för optisk
produktigenkänning.