svTotalleverantör inom livsmedelsbranschen

iCombi Classic® Typ 6-1, 10-1, 20-1

Typ 61

Typ 101

Typ 201

El och gas
Kapacitet 5 x 1/1 GN 8 x 1/1 GN 15 x 1/1 GN
Antal portioner per dag 30-80 80-150 150-300
Längsgående inskjutning 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
Bredd 847 mm 847 mm 879 mm
Djup 771 mm 771 mm 791 mm
Höjd 782 mm 1.042 mm 1,782 mm
Vattenanslutning R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“
Vattenutlopp DN 50 DN 50 DN 50
Vattentryck 150-600 kPa eller 0,15-0,6 Mpa 150-600 kPa eller 0,15-0,6 Mpa 150-600 kPa eller 0,15-0,6 Mpa
El
Vikt 105,5 kg 141,5 kg 259,0 kg
Nätanslutning 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V
Avsäkring 3 x 16 A 3 x 32 A 3 x 63 A
Nätanslutning 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V
Effekt “Varmluft” 10,3 kW 18 kW 36 kW
Effekt “Ångkokning” 9 kW 18 kW 36 kW
Gas
Vikt 126 kg 154,5 kg 286 kg
Höjd inkl dragskydd 996 mm 1.256 mm 2.021 mm
Anslutningsvärde el 0,3 kW 0,39 kW 0,7 kW
Avsäkring 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A
Nätanslutning 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V
Gastillförsel/-anslutning R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“
Naturgas/gasol 3P/ gasol 3BP
Maximal nominell värmebelastning 13 kW/13 kW/14 kW 22 kW/22 kW/24 kW 44 kW/44 kW/48 kW
Effekt “Varmluft” 13 kW/13 kW/14 kW 22 kW/22 kW/24 kW 44 kW/44 kW/48 kW
Effekt “Ångkokning” 12 kW/12 kW/13 kW 20 kW/20 kW/22 kW 38 kW/38 kW/40 kW
Description

Typ 6-1

Typ 10-1

Typ 20-1

El och gas
Kapacitet 5 x 1/1 GN 8 x 1/1 GN 15 x 1/1 GN
Antal portioner per dag 30-80 80-150 150-300
Längsgående inskjutning 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN
Bredd 847 mm 847 mm 879 mm
Djup 771 mm 771 mm 791 mm
Höjd 782 mm 1.042 mm 1,782 mm
Vattenanslutning R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“
Vattenutlopp DN 50 DN 50 DN 50
Vattentryck 150-600 kPa eller 0,15-0,6 Mpa 150-600 kPa eller 0,15-0,6 Mpa 150-600 kPa eller 0,15-0,6 Mpa
El
Vikt 105,5 kg 141,5 kg 259,0 kg
Nätanslutning 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V
Avsäkring 3 x 16 A 3 x 32 A 3 x 63 A
Nätanslutning 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V
Effekt “Varmluft” 10,3 kW 18 kW 36 kW
Effekt “Ångkokning” 9 kW 18 kW 36 kW
Gas
Vikt 126 kg 154,5 kg 286 kg
Höjd inkl dragskydd 996 mm 1.256 mm 2.021 mm
Anslutningsvärde el 0,3 kW 0,39 kW 0,7 kW
Avsäkring 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A
Nätanslutning 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V
Gastillförsel/-anslutning R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“
Naturgas/gasol 3P/ gasol 3BP
Maximal nominell värmebelastning 13 kW/13 kW/14 kW 22 kW/22 kW/24 kW 44 kW/44 kW/48 kW
Effekt “Varmluft” 13 kW/13 kW/14 kW 22 kW/22 kW/24 kW 44 kW/44 kW/48 kW
Effekt “Ångkokning” 12 kW/12 kW/13 kW 20 kW/20 kW/22 kW 38 kW/38 kW/40 kW